Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022
Κείμενο
 • webcross

 • seotarget

 • seocross

 • Design Demo site text content by SKS www.Info-Tec.gr

 • Content Demo site text content by SKS www.Info-Tec.gr

 • Promotion Demo site text content by SKS www.Info-Tec.gr

 • 1
 • 2

Όροι Χρήσης (Terms of Use)

Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε τον ιστότοπο Info-Tec.gr, καθώς επίσης και ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου.
Το info-tec.gr είναι ένας δωρεάν ιστότοπος, διαθέσιμος μέσω του Internet τον οποίο μπορεί να τον χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε με τρόπο συνεπή και βάση της ισχύουσας νομοθεσίας. Χρησιμοποιώντας το info-tec.gr, συμφωνείτε να υπόκεισθε και αποδέχεστε να τηρείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου, ως αν είχατε υπογράψει αυτή τη Συμφωνία.
Τα δικαιώματα σχεδιασμού, τα περιεχόμενα και οι όποιες λειτουργίες περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο ελέγχονται και διαχειρίζονται από το info-tec.gr και αποτελούν περιουσία του και μόνο. Το info-tec.gr δικαιούται να διακόψει ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε τμήμα των ιστοσελίδων του κατά τη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση.
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η χρήση υλικού από τα περιεχόμενα του παρόντος ιστότοπου, όπως επίσης και η αντιγραφή, διανομή, αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας βρίσκεται στον ιστότοπο αυτό, χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση από το info-tec.gr. Τονίζεται δε ότι απαγορεύεται αυστηρά η χρήση από τρίτους των λογότυπων, εμπορικών σημάτων, εικαστικών δημιουργικών και διακριτικών γνωρισμάτων που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο.
Παρότι έχει ληφθεί κάθε μέριμνα για την ακρίβεια του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου, το info-tec.gr δεν φέρει καμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από την ανάγνωση των περιεχομένων του ιστοτόπου αυτού ή την παρερμηνεία των αναγραφόμενων σε αυτό. Επίσης, το info-tec.gr δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που υποστεί ο επισκέπτης του ιστοτόπου από την πλοήγησή του σε αυτό ή από την αδυναμία χρήσης αυτού, τις διακοπές ή τις καθυστερήσεις κατά τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου.
Το info-tec.gr περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους ιστοτόπους οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Οι σύνδεσμοι αυτοί (προς εξωτερικές/τρίτες ιστοσελίδες) παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση και πληροφόρηση των επισκεπτών. Χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους αυτούς πλοηγείστε εκτός του παρόντος ιστοτόπου, οπότε το info-tec.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητά τους.
Ο ιστότοπος info-tec.gr πιθανώς να περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Το info-tec.gr ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών/επισκεπτών, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους οποιασδήποτε χώρας σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Το info-tec.gr δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στον ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν δύναται να του καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του info-tec.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Στο info-tec.gr συλλέγονται αυτόματα ανώνυμα στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με ποιες ιστοσελίδες επισκεφτήκατε στον ιστότοπο μας, σε αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies. Το info-tec.gr χρησιμοποιεί τα cookies αποκλειστικά για τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών στοιχείων και τη λειτουργικότητα των ιστοσελίδων του ιστοτόπου. Τα cookies του info-tec.gr δημιουργούνται προσωρινά για τη λειτουργικότητα και τη συλλογή ανώνυμων στοιχείων που διευκολύνουν τη χρήση των ιστοσελίδων του και αποθηκεύονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή σας όσο επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας.
Σε περίπτωση που η πρόσβαση σε ιστοσελίδες ή υπηρεσίες του info-tec.gr προϋποθέτουν την χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password), ο χρήσης αυτών ευθύνεται αποκλειστικά για τυχόν διαρροή ή αυθαίρετη ή παράνομη χρήσης αυτών από τον ίδιο ή τρίτους.
Εάν οποιαδήποτε μορφή προσωπικού στοιχείου ζητηθεί στο info-tec.gr, ή παρατεθεί οικειοθελώς από τον χρήστη (π.χ. συμπληρώνοντας μια φόρμα επικοινωνίας, ή στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα e-mail), αυτόματα προστατεύεται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το info-tec.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Το info-tec.gr διατηρεί αρχεία μόνο με τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία, τα οποία ζήτησε μέσω των φορμών επικοινωνίας που διαθέτει και αποδέχτηκε να αποστείλει ο επισκέπτης/χρήστης, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και στατιστικούς. Ο επισκέπτης/χρήστης, μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
Το info-tec.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης της επικοινωνίας και των υπηρεσιών του. Παρ' όλα αυτά, αυτού του είδους οι πληροφορίες μπορούν να θεωρούνται ως δημόσια αρχεία και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας επιθεώρησης και χρήσης εάν δεν προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους.
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του info-tec.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το ενωσιακό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Οι παρόντες όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του info-tec.gr και του επισκέπτη/χρήστη των ιστοσελίδων του ιστοτόπου και δε δεσμεύουν παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση των ιστοσελίδων του ιστοτόπου από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Έδεσσας.
Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας παρακαλούμε να αποστείλετε ηλεκτρονική επιστολή (e-mail) στη διεύθυνση info @ info-tec.gr. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο e-mail: info @ info-tec.gr.
Info-Tec.gr : Με την επιφύλαξη κάθε εν γένει δικαιώματος, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά εδώ.

Αναζήτηση

Χάρτης

Καιρός

 

Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 26 guests και κανένα μέλος

 • webword Web Design Demo site text content by SKS www.Info-Tec.gr

 • webcube Web Solutions Demo site text content by SKS www.Info-Tec.gr

 • seopuzle SEO Content Demo site text content by SKS www.Info-Tec.gr

 • seopie SEO Ranking Demo site text content by SKS www.Info-Tec.gr

 • 1
 • 2
Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες web, όπως τα cookies.
Συνεχίζοντας την περιήγησή σας σ' αυτόν, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.